مدیریت مصرف آب آشپزخانه با سینک دکوراتیو هوشمند

آنچه مشاهده می کنید ایده ای است برای بهبود وضعیت سینک های ظرفشویی ،این سینک ظرفشویی با قابلیت تنظیم ظرفیت در سه حالت بزرگ ، متوسط و کوچک می تواند از هدر رفتن آب جلوگیری کند. مصرف کننده می تواند با توجه به حجم و تعداد آیتم های خود ظرفیت آن را تنظیم نماید.