نوآوری در لوازم دکوراسیون داخلی منزل

این وسیله هر چند اصولا وسیله ای نیست که بتوان گفت اهمیت بالایی در زیباسازی دکوراسیون داخلی دارد اما هستند افرادی که جزئیات را نیز مورد توجه قرار می دهند.نگهدار دارنده درب منزل یکی از لوازمی است که شمای سنتی آن ظاهری زیبایی نداشته و نصب و حذف آن سهولت چندانی ندارد.نگهدارنده ی درب زیر علاوه بر زیبایی که داراست ,دارای فاکتور سهولت نصب و حذف می باشد و یک نوآوری در لوازم داخلی منزل محسوب می شود.

دکوراسیون داخلی و لوازم داخلی منزل

دکوراسیون داخلی و لوازم داخلی منزل

دکوراسیون داخلی و لوازم داخلی منزل

دکوراسیون داخلی و لوازم داخلی منزل

دکوراسیون داخلی و لوازم داخلی منزل

دکوراسیون داخلی و لوازم داخلی منزل