پنجره ها و دکوراسیون داخلی

نقش پنجره در ایجاد آرامش و زیبایی در فضای داخلی مهم و قابل توجه است . در تصاویر زیر مشاهده می کنید که چطور پنجره ها دکوراسیون داخلی را تحت تاثیرقرار می دهند.