مقدمه ای بر متغیرها و انواع داه ها

 

معرفی

اساسا برنامه های شما می خواهد به کاربر اجازه دهد که با کامپیوتر عمل متقابل انجام دهد.در طی این عمل متقابل کاربر با دودسته از اطلاعات تغذیه می شود:اطلاعاتی که قیلا در کامپیوتر موجود است و اطلاعاتی که توسط کاربر تا مین می شود.اطلاعاتی که در کامپیوتر موجود است از منابع گوناگون می آیند.تعدادی از قطعه هایی از سخت افزار می آیند که توسط استفاده کننده ی ماشین ساخته شده اند,تعدادی از کامپیوتر و تعدادی که توسط شما ساخته شده اند مانند قسمتی از برنامه ی کاربردی.هنگامی که عملکرد متقابل با کامپیوتر صورت می گیردکاربر اساسا برای وارد کردن اطلاعات از کیبورد یا ماوس استفاده ی کند.

صرفنظر از اینکه کاربر از چه اطلاعاتی استفاده می کند,چیزهای استفاده شده ویا مورد نیاز بوده به وسیله ی برنامه ی شما ذخیره شده هستند و یا می خواهند ذخیره شوند.

برای پردازش اطلاعات برنامه ی شما یا در خواست اینکه برنامه ی شما برای کاربر آماده شود,کامپیوتر از دونوع فضای ذخیره سازی استفاده میکند.درایو هارد که یک ناحیه ی ذخیره سازی استاتیک می باشدکه صرفنظر از اینکه چه اتفاقی در کامپیوتر شما رخ می دهد, اطلاعات را تقریبا در هر زمانی حفظ می کند.نوع دیگری از ذخیره سازی که توسط کامپیوتر استفاده می شود مربوط به Random Access Memory (RAM)  (حافظه ی دسترسی تصادفی) می باشد.این ناحیه ذخیره سازی اطلاعات را تنها زمانی که کامپیوتر روشن است حفظ می نماید.یعنی هنگامی که کامپیوتر خاموش می شود اطلاعات RAM  منتفی می شود.هنگامی که کاربر برنامه ای را باز یا اجرا می کند ,قسمتی از برنامه به RAM  می رود.اگر یا هنگامی که برنامه ی دیگری استفاده نشود,یعنی اگر کاربر برنامه ی کاربردی را بسته باشد,قسمتی از حافظه که برنامه کاربردی در RAM  از آن استفاده کرده بود آزاد شده است و قابل استفاده می باشد.(امیدواریم همیشه کارها بدون اشکال باشد)

به عنوان یک توسعه دهنده ی برنامه شما می خواهید تصمیم بگیرید که کدام نوع از اطلاعات برای برنامه ی کاربردی شما ضروری هستند و چطور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.هنگامی که یک برنامه ی کاربردی می سازید شما این قسمتهای اطلاعات را باز (open)  می کنید ,قسمتی از برنامه ی شما در RAM  بارگذاری (Load)  می شود.هنگامی که کاربر از برنامه ی شما استفاده می کند اطلاعاتی که از برنامه درخواست می شود نیز تا هنگامی که در خواست پردازش می شود به RAM می رود.زیرا برنامه شما از تعدادی از کارها ساخته شده است که کامپیوتر نیاز دارد بداند که کدامیک از کارها می خواهد انجام شود و هر کدام از آن ها چقدر فضا نیاز خواهد داشت.چرا که یک شی (کار) می تواند در سراسر برنامه تغییر کند و آن یک متغیر نامیده می شود.

قبل از استفاده از متغیر شما باید اجازه دهید کامپایلر آن را بشناسد.این کار مربوط به ایجاد (اعلان) متغیر می شود.کامپایلر به دو بخش اطلاعات در مورد هر متغیر نیاز خواهد داشت:مقدار فضایی که متغیر نیاز دارد و یک نام برای شناسایی متغیر.بنابراین فرمول ایجاد(اعلان) متغیر به صورت زیر است:

SpaceOccupied VariableName;

منبع: www.functionx.com