ساخت و اجرای یک برنامه در Dev-C++ 4

 

Dev-C++ 4 یک محیط برنامه نویسی رایگان است.می توانید آن را از http://www.bloodshed.net دانلود کنید.اگر قصد دارید از آن استفاده کنید,باید به توسعه دهنده های آن کمک و همکاری مالی کنید.

1-  Dev-C++ 4 اجرا کنید.

2- سپس در منوی اصلی File  کلیک کرده و سپس روی New Project کلیک کنید.

3-در جعبه ی محاوره ی New Project اگر لازم بود روی ورق Project property کلیک کنید و سپس روی Console Application کلیک نمایید.

4- Click OK.

5-در ادامه ی جعبه ی محاوره ی New Project ,برای تغییر نام پروژه Exercise را تایپ نمایید:

 

 

6-ok  را کلیک کنید.از شما ساخت مکان جدیدی برای پروژه خواسته می شود.

7-روی دکمه ی Create New Folder کلیلک کنید.

8- Exercise1 را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.

8-دو بار روی Exercise1 کلیک کنید تا آن را در Save In combo box نمایش دهد:

 

10- Click Save.

11-چون پروژه قبلا ذخیره شده است,بهتر شما فایل C++ خود را آن طور که می خواهی ذخیره کنید.همانطور که اتفاق افتاده است, Dev-C++قبلا اولین فایل C++ را برای شما ساخته است.محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream.h>

#include <stdio.h>

 

int main(int argc, char *argv[])

{

cout << “C++ is Fun!!!”;

getchar();

return 0;

}

12-برای ذخیره کردن این فایل C++, در نوار ابزار اصلی روی دکمه ی Save کلیک کنید.

13- نام فایل را Exo تایپ کنید.

14- Click Save.

15- برای اجرای برنامه در منوی اصلی مسیر روبه رو طی کنید: Execute -> Compile

 

16-بعد از آن که برنامه کامپایل شد,روی Execute کلیک کنید.

17-بعد از آن که برنامه را دیدید, Enterرا برای بسته شدن از پنجره ی DOS و بازگشت به Dev-C++فشار دهید.

منبع: www.functionx.com