Borland C++BuilderX

 

Borland C++BuilderX یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Borland توسعه یافته است.برای کمک به برنامه نویس,Borland یک نسخه ی رایگان منتشر کرده است که Personal Edition نامیده می شود.که می توانید آن را دانلود کرده و از آن استفاده کنید.

1  در منوی اصلی ,این مسیر را طی کنید, click File -> New…

2-در جعبه ی محاوره ی Object Gallery,روی New Console کلیک کنید.

3- Click OK

4-در New Console Application – Step 1 of 3 نام برنامه ی جدید را در Name edit box وارد کنید.در این مورد می توانید Exercise1 را وارد کنید.

5- Click Next

6-در New Console Application Wizard – Step 2 of 3,تمام قراردها را قبول کرده و روی Next  کلیک کنید.

7-در New Console Application Wizard – Step 3 of 3,چک باکس زیر Create را تیک بزنید.

8-روی Untitled1 کلیک کرده و آن را پاک کنید و Exercise را جایگزین آن کنید.

9- Click Finish

10-در فریم محتوای پروژه یا Project Content frame روی Exercise.cpp برای آن که در فریم سمت راست نمایش داده شود,دوبار کلیک کنید.

11-برای اجرای برنامه در منوی اصلی روی Run کلیک کرده و Run Project را بزنید.

منبع: www.functionx.com