Linux C++ (Terminal) Applications

 

اکثر یا همه ی لینوکس های توزیع شده,کامپایلر های رایگانی برای C++ فراهم آورده اند.دستورات زیر از Red Hat Linux 7.2 می باشند. 

1-برای ساخت یک برنامه ی C++ یا C++ application, ابتدا Home Directory را باز کنید.آن باید به صورت shortcut در بالا و  گوشه ی سمت چپ دسکتاپ باشد.در غیر این صورت از نوار وظیفه یا Taskbar مسیر مقابل را طی کنید,

Start -> KDE menus -> Home Directory

2-نوار موضوع یا title bar  و جعبه ی آدرس یا address combo box  باید username شما را نمایش دهند.برای این تمرین,ما با نام کاربری root وارد شده ام.برای ما  title bar و address combo box,این فایل را نمایش می دهد: /root

با نام کاربری که انتخاب کرده اید,روی فریم راست کلیک کرده و مسیر زیر را طی کنید:

 Create New -> Directory…

3-Exercise1 را تایپ کرده و ok را کلیک کنید.

4-در فریم سمت راست,اطمینان حاصل کنید که دایرکتوری Exercise1 ساخته شده است(چون می خواهیم به رجوع کنیم).

5-text editor را باز کنید.ما از gedit استفاده کرده ایم,که از مسیر زیر بدست می آید:

Start -> Programs -> Applications -> gedit

6-در text editor به صورت زیر تایپ کنید:

#include <iostream.h>
 
int main()
{
    cout << “C++ is fun!!!\n”;
    return 0;
}

7-فایل را ذخیره کنید,اگر شما هم از gedit استفاده می کنید,مسیر زیر را طی کنید:

click File -> Save As… 

8-زیر Directory header در لیست  سمت چپ,روی  Up One Level button ../دوبار کلیک کنید.اگر شما از نام کاربری در لیست چپ استفاده می کنید,کافی است,در غیر اینصورت دوباره ../  را دوبار کلیک کنید.

9-در سمت چپ برای باز شدن دایرکتوری شخصی یا personal directory  روی نام کاربری دو بار کلیک کنید(برای من root/ می باشد).

10-در لیست چپ روی Exercise1/ directory که ساخته ایم دوبار کلیک کنید.

11-در این قسمت:در جعبه ی متنی یا text box نام فایل را Exo.cpp تایپ کرده و ok  را کلیک کنید.

12-بریا اجرا شدن برنامه,Terminalرا از مسیر زیر باز کنید:

Start -> System -> Terminal

در پنجره ی Terminal شما باید [UserName@localhost Username]$ را ببینید.برای مثال برای من [root@localhost root]$ می باشد.

13-این تضمین می کند که شما در personal directory هستید.برای تغییر دایرکتوری که میزبان تمرین شماست, cd Exercise1 را تایپ کنید.حالا فولدر جدید باید درون براکت باشد.برای من [Username@localhost Exercise1]$ می باشد.

14-برای کامپایل برنامه ما از free g++ compiler استفاده خواهیم کرد.بنابراین g++ Exo.cpp را تایپ کنید.

15-برای مثال من [jezoo@localhost Exercise1]$ g++ Exo.cpp را تایپ کرده ام.

16-ممکن است حالا یک اخطار دریافت کنید,نگران نباشید.

17-برای اجرای برنامه ./a.out را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.

18-چون این یک فایل قابل اجرا است,نام آن با پسوند .out همراه است و در فولدری از actual location از فایلC++ ساخته شده است.

برای مثال من [root@localhost Exercise1]$ ./a.out را تایپ کرده ام.

19-برای بررسی فایل a.outکه ساخته شده است,هنگام کامپایل شدن به پنجره ی Home Directory بازگردید,بروید به:

/home/UserName/Exercise1/Exo

منبع: www.functionx.com