KDevelop C++ Projects

KDevelop C++ Projects

KDevelop یک محیط برنامه ی نویسی رایگان است که برای سیستم عامل لینوکس قابل استفاده است.گاهی اوقات هنگام نصب سیستم عامل لینوکس,ممکن است شما آماده کرده باشید که می خواهید KDevelop را نصب کنید.بعد از نصب هم می توانید آن را اضافه کنید.اگر آن را نصب نکرده اید و بر روی CD یا DVD هم ندارید,می توانید آن را از http://www.kdevelop.org دانلود کنید.

 

1-برای ساخت برنامه در KDevelop,آن را از مسیر زیر باز کنید:

Start -> Development ->KDevelop

 

 

2-در منوی اصلی برای ساخت پروژه ی  جدید,مسیر زیر را طی کنید:

Project -> New…
3-از جعبه ی محاوره ی ApplicationWizard,در لیست یا پروژه ها در قسمت زیر Terminal روی C++ کلیک کنید و سپس Next را کلیک کنید.

4-در جعبه ی ویرایش Project Name نام پروژه را تایپ کنید,در اینجا Exercise2 را تایپ نمایید و باقی جعبه های ویرایش را همانطور که هستند رها کنید.به عبارت دیگر محتوای آن ها خوب است.

5-همه ی check boxe ها را بدون علامت زدن رها کنید,آن ها اختیاری هستند,اگر آن ها را علامت بزنید,کامپایلر (تعداد زیادی)کد برای شما تولی خواهد کرد,که وقت آن را نخواهیم داشت که کارهای  آن ها را برای شما توضیح دهیم.

6- Click Next

7-اطمینان حاصل کنید VCS Support روی NONE تنظیم شده است و Next را کلیک کنید.

8- headertemplateرا برای .h-files check box بدون علامت بگذارید,بار دیگر ما نمی خواهیم کامپایلر کد هایی را که ما هنوز نیاموختیم ایجاد کند.

Click Next-9

10- headertemplate را برای .cpp-files check box بدون علامت بگذارید.

11- Click Next

12-به پنجره ی خالی توجه کنید: KDevelopبرای ساخت پروژه آماده است.

13- Click Create

14- KDevelop چند ثانیه  نیاز خواهد داشت تا پروژه را بسازد.هنگامی که به پایان رسید,آخرین خط آن باید READY باشد.

15- click Exit

16-برای ساخت یک فایل (منبع),در منوری اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

File -> New…

17-از جعبه ی محاوره ی New File ,روی C/C++ File (*.cpp,*.c,*.cc,*.C …) کلیک کنید.

18-برای نام فایل Mainرا تایپ کنید.بنابراین جعبه ی ویرایش Filename باید Main.cpp را نمایش دهد.(می توانید نام فایل را هر چه می خواهید بگذارید مانند Exo یا Exercise )

19-اطمینان حاصل کنید که Add to Project علامت زده شده و Ok را کلیک کنید.

20-قسمت grayed بالای فایل را رها کنید.(این تنها مجموعه ای از دستورات است که شما نیازی به پاک کردن آن ها ندارید,آن ها تاثیری بر برنامه ی شما نخواهند داشت).

21-در بخش خالی فایل,تایپ کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << “C++ is fun!!!\n”;
    return 0;
}

 

22-برای اجرا کردن برنامه در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Build -> Execute

23-بعد از دیدن  برنامه,Enter  را برای بسته شدن bash window فشار دهید.

منبع: www.functionx.com