معماری داخلی و تفاوت آن با طراحی داخلی

گاهی اوقات بحث هایی پیرامون برخی اصطلاحات معماری صورت گرفته است که “معماری داخلی” و “طراحی داخلی” و “دکوراسیون داخلی” نیز از این قبیل هستند .

این بحث با محوریت تعیین مرزهایی برای تفکیک نقش و مسئولیت های هر کدام از این حرفه ها بوده است .

برای مثال :از کجا طراحی داخلی فضا پایان می پذیرد و معماری آغاز می گردد ؟ و بحث هایی از این قبیل

در بیش از چند دهه اخیر تغییراتی ابهامات مربوط به این پرسش ها را افزایش داده است که شامل ارتقا آموزش طراحی داخلی می شود و همین امر موجب گسترش قلمرو این حرفه شده است و بسیاری از طراحان داخلی را بیشتر با معماری و جنبه های فنی طراحی درگیر کرده است و همچنین آنها را از دکوراسیون و مبلمان دورتر ساخته است .

متعاقبا بسیاری از مدارک دوره های طراحی داخلی به عنوان مدرک معماری داخلی تغییر نام دادند و این اتفاق برای بیان مهارت های آنان و بازتاب صحیح توانایی آنها انجام شد .
اما معماری داخلی چیست ؟ و اینکه چطور از معماری ، طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی متمایز می شود ؟

قویّا معماری داخلی یک موضوع است و یک حرفه نیست . چرا که عنوان “معمار” مانند عنوان پزشک یک عنوان محافظت شده است و هرکسی را نمیتوان “معمار” دانست .

اصطلاح “معماری داخلی” در چند دهه اخیر و با افزایش قلمرو و مسئولیت های “طراحی داخلی” بکار گرفته شده است . بسیاری از دوره های آموزشی طراحی داخلی اکنون به دانش آموزان خود ، المان های فنی سازه ای ساختمان را هم آموزش می دهند و همین امر موجب کمرنگ شدن مرز میان معماری و طراحی داخلی شده است .
نقش دو طراح داخلی می تواند کاملا متفاوت باشد . ممکن است یک طراح به دکور نزدیک شود و پروژه هایی در مقیاس کوچکتر مانند مبلمان را هم انجام دهد و طراح دیگر با پروژه های بزرگتری شامل مسائل فنی و مهارت های زیباشناسی و هنری مواجه شود که در حالت دوم نیاز مطالعات معماری داخلی خواهد داشت .
تمرینات معماری داخلی نیازمند توجه طراحان به هر چیزی است که به ایجاد فضای داخلی مرتبط است که بر عادات انسان هم اثرگذار است و شامل مواردی چون ، متریال ها ، رنگ ، تجهیزات الکتریکی ، لوله کشی ، تهویه ، ارگونومی ها و هوش استفاده از فضا است .
طراحان داخلی که آموزش های معماری داخلی دیده اند ، معمولا در تمام مراحل فرآیند ساخت حاضر هستند ، از پلان اولیه تا رنگ .
تغییرات جامعه مدرن ، نیاز به آگاهی معمارانه برای طراحی داخلی را برجسته تر ساخته است . به ویژه هنگام خرده فروشی ها که یک ساختمان نیاز به طراحی مجدد داخلی بدون تغییر ساختار اصلی ساختمان دارد . این نوع از پروژه قلمرو صحیح معماری داخلی را مشخص می کند .
به عبارتی ساده تر ، طراحی داخلی ، متمرکز بر هنر و معماری داخلی متمرکز بر علم است .

اما دکوراسیون داخلی چیست ؟
دکوراتور فقط به جنبه های زیبایی و ترکیب رنگ ها و مبلمان و کارهای هنری توجه دارد . دکوراتورها با جنبه های هنری طراحی سر و مار دارند و جنبه های علمی طراحی کاری ندارند .
دکوراتورهای داخلی دخالتی در ساختارهای طراحی ندارند و نیازی نیست که دانش و قواعد ساخت را بدانند .
خلاصه :
معماری داخلی آمیزه ای از هنر و علم طراحی فضای داخلی است که همه المان های ساخت را در بر می گیرد . یک طراح که آموزش معماری داخلی دیده است نمی تواند بدون اعتبار بخشی از سوی یک گروه معماری معتبر خود را معمار داخلی بنامد.
طراحی داخلی در برگیرنده های تمام جنبه های پلان کردن و طراحی فضاهای داخلی در یک محیط ساخته شده است .نقش دو طراح داخلی در پروژه ها می تواند بسیار متفاوت باشد .
دکوراسیون داخلی فقط به جنبه ی هنری وث، رنگ شناسی و مبلمان توجه دارد .
عنوان معمار داخلی مفهوم وسیعی دارد و می تواند حرفه های با سطوح مهارتی گوناگون را شامل گردد . در واقع از همین جا ابهامات شروع می شوند .