تغییر هویت فضا

برخی بازسازی ها و پروژه های افزودنی ، تنها منجر به بهبود فضای زندگی روزمره خانه می شوند برای مثال نور طبیعی و استایل جدیدی به محیط می بخشند اما برخی دیگر منجر به تحولاتی عمیق تر می شوند و هویت کاملا جدیدی را ایجاد می کنند. خانه ی شادی پروژه ای است که در دسته ی دوم قرار می گیرد که با افزودن ویژگی هایی به خانه موجب تولد دوباره آن و ایجاد احساس راحتی و گرمی ،دعوت و درجه یک بودن در خانه شده است. ما عاشقانه دوست داریم بدانیم چطور قدیمی و جدید بودن در این خانه با دقت به هم آمیخته اند و یکدیگر را کامل کرده اند.شما وارد هر فضایی در این خانه می شوید با دکوری عجیب مواجه می شوید که با احساسی اورگانیک شما را همراهی می کند.