سیستم های عددی

معرفی

هنگامی که شما قصد استفاده از کامپیوتر را دارید ,اگر خاموش باشد اولین کاری که انجام می دهید  روشن کردن کامپیوتر است.هنگامی که کامپیوتر در حال بالا آمدن است (بوت می شود), شما می توانید سر و صدای آن را بشنوید(اما حال کامپیوتر هایی هستند که (خیلی) ساکت هستند).به نظر می رسد که کارهایی درون آن اتفاق می افتد.کارهایی که معمولا شما به آنها دقت نمی کنید.در حقیقت , هنگامی که سر و صدا قطع می شود , اگر همه چیز خوب بود , کامپیوتر آنچه را که سیستم عامل نامیده می شود بار گذاری (Load)  کرده است.اگرچه کامپیوتر بالا آمده است و شما می توانید تعدادی تصویر روی صفحه ببینید ,برنامه ی دیگری غیر از سیستم عامل  (و تعدادی از چیزها که ما در مورد آن ها بحث نمی کنیم که برنامه های کاربردی(utilities) نام دارند( در دسترس نیست:شما به کامپیوتر می گویید,”من از برنامه یA  می خواهم استفاده کنم”.بعد از کلیک کردن روی برنامه ی انتخابی با توجه به برنامه ای که شما آن را فراخوانی کرده اید یک بار دیگر شما سر و صدا خواهید شنید,برخی برنامه ها برای بالا آمدن زمان بیشتری نسبت به برنامه های دیگر می برند.وقتی شما یک برنامه را فراخوانی می کنید, یک برپایی نخستین وجود خواهد داشت,تا برنامه به طور کامل آماده شود. عدد ها ,کاراکترها,کلمات با معنی,تصاویر,گرافیک ها,و… قسمتی از برنامه هستند.

از این قبیل چیزها بسیار هستند,بنابراین این ها با اندازه ی برنامه و زمان بالا آمدن آن رابطه خواهند داشت.شغل شما برنامه نویسی می باشد,که شامل ساختن از این قبیل برنامه ها و در دسترس قرار دادن آن ها برای کامپیوتر و مردمی که از کامپیوتر استفاده می کنند می باشد.

برای نوشتن برنامه,شما از کاراکترهای الفبایی استفاده خواهیدکرد که شامل:

a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

هستند.همچنین شما از نمادهای عددی 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 استفاده خواهید کرد.

همچنین,شما از نمادهایی که به سادگی قابل خواندن نیستند استفاده خواهید کرد,اما آن ها قسمتی معمولی از زبان هستند.آن ها

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + – = : “ < > ; ‘ , . /

هستند.تعدادی از این نمادها در c++  تا زمانی که تعدادی دیگر استفاده نشده باشند به کار برده می شوند.هنگام ساخت برنامه حروف و یا نماد ها را برای ساخت کلمات انگلیسی یا دستورات زبان ترکیب خواهید کرد.برای مثال ذستوراتی که می خواهید به کامپیوتر بدهید می تواند شامل,شمارش تعداد پرتقال ها,تبدیل آب به سوپ باشد.

بهد از اینکه شما دستور را تایپ نمودید کامپایلر آن را به زبان ماشین ترجمه خواهد کرد.چرا کامپایلر دستورات شما را مستقیم به کامپیوتر نمی فرستد؟

زیرا کامپیوتر زبان شما را متوجه نمی شود.کامپیوتر هر یک از دستورات شما را به صورت گروهی از اعداد درک می کند.اگر شما از کامپیوتر در خواست کنید که از نارنجی استفاده کند , آن دستور شما را به مجموعه ای از اعداد ترجمه خواهد کرد.

چنانکه شما دستورات بیشتری بدهید یا کلمات بیشتری بسازید,کامپیوتر آن ها را در حافظه در مقدار فضای معینی برای هر دستور و هر قسمت ذخیره می کند.چقدر فضا لازم است ؟چطور کامپایلر این فضا را معین می سازد؟

سه سیستم عددی که برنامه تان با آن با دخالت یا بدون دخالت شما سروکار دارد وجود دارد.سیستم عددی روش هایی را  که شما هر روز  از آن ها برای حساب کردن استفاده می کنید فراهم می آورد.

سیستم هگزادسیمال (شانزده دهی)یک سیستم واسطه است که ممکن می سازد که شما متوجه شوید  چطور کامپیوتر با اعداد تغذیه می شود.سیستم باینری (دو دویی)یک سیستم حقیقی است که کامپیوتر برای فهمیدن (تقریبا) هر چیزی که در برنامه است از آن استفاده می نماید.

منبع: www.functionx.com

در خواست اطلاعات از کاربر

 c++  به علاوه ی استخراج کننده ی cout  به عملگر دیگری مجهز است  که برای در خواست مقادیر از  کاربر استفاده می شود.کاربر معمولا بوسیله ی تایپ کردن با کیبورد یک مقدار را فراهم می آورد.عملگر cin  ( به صورت see in  تلفظ می شود) برای این هدف استفاده می شود.آن یک مکان نما را در حال چشمک زدن روی صفحه ی مانیتور نمایش خواهد داد . برای اینکه کاربر متوجه شود که برنامه منتظر است که کاربر مقدار را وارد نماید .

بر خلاف عملگر cout  ,عملگر cin  با دو علامت بزرگتر “>>” استفاده می شود که بعد از آن مقدار مورد نظر قرار می گیرد.عملگر cin  به صورت زیر استفاده می شود:

 

cin >> valueName;

اگر شما می خواهید تعدادی مقدار از کاربر درخواست کنید , می توانید یک جمله بنویسید که بر طبق تعداد مورد نیاز توسط عملگر >>  از هم جدا سازی شده باشد.این جمله مطابق با تعداد عمل خواهد کرد.برای مثال برای درخواست نام , نام خانوادگی ,  و سن کاربر شما می توانید به صورت زیر بنویسید:

cin >> firstName >> lastName >> Age;

 

منبع: www.functionx.com

متغیرها و انواع داده های آن ها

 

مقدار فضایی که برای ذخیره ی متغیر لازم است ,همچینی به نوع داده نیز بستگی دارد. نوع داده دو قسمت با ارزش از اطلاعات را برای کامپایلر فراهم می سازد:

مقدار فضایی که متغیر می خواهد استفاده کند و چه نوع اطلاعاتی در این فضا قرار خواهند گرفت.

بعد از ایجاد (اعلان) متغیر, کامپایلر  فضایی در حافظه برای آن اختصاص می دهد:

 

 

یک متغیر و یا هر متغیر فضایی بیشتر از سلول حافظه را اشغال می کند.حافظه بر اساس هدف شما می خواهد همیشه پاسخگوی شما باشد.(جهت تصمیم گیری برای اینکه متغیر چه مقدار فضا نیاز دارد).

منبع: www.functionx.com

نامگذاری در++C

 

هنگامی که از متغیر های گوناگون در برنامه تان استفاده می کنید, شما نیاز خواهید داشت که هر یک را شناسایی کنید.متغیر ابتدا توسط نامی که دارد شناخته می شود.c++  قوانینی را برای نامگذاری قسمت ها ی برنامه ی شما فراهم آورده است.

نام یک متغیر:

1-     با underscore “_”  یا یک حرف بزرگ یا کوچک ,یک حرف از a  تا z یا از A  تا Z آغاز می شود. برای مثال Name, gender, _Students, pRice

 

2-     می تواند شامل حروف,underscore یا اعداد باشد.برای مثال  keyboard, Master, Junction, Player1, total_grade, _Score_Side1

 

3-     نمی تواند شامل کاراکترهای ویژه باشد مانند !, %, ], or $

4-     نمی تواند شامل یک فاصله ی خالی باشد.

5-     نمی تواند شامل کلماتی که قبلا ذخیره شده اند باشد.

6-     نباید بزرگتر از 32 کاراکتر باشد (اگرچه می شود تایپ کرد).

 

یک نام می تواند شامل یک کلمه مانند کشور باشد.یک نام می تواند ترکیبی و بیش از یک کلمه باشد ,مانند firstname یا .dateofbirth

 کامپایلر c++ فهرستی از کلماتی که در خود ذخیره دارد ارائه داده است و شما نباید از این کلمات برای نامگذاری استفاده نمایید.کلمات ذخیره شده در جدول زیر نمایش داده شده اند:

C++ Reserved Words

asm

auto

bad_cast

bad_typeid

bool

break

case

catch

char

class

const

const_cast

continue

default 

delete

do

double

dynamic_cast

else

enum

except

explicit

extern

false

finally

float

for

friend

goto

if

inline

int

long

mutable

namespace

new

operator

private

protected

public

register

reinterpret_cast

return

short 

signed

sizeof

static

static_cast

unsigned

struct

switch

template

this

throw

true

try

type_info

typedef 

typeid

typename

union

unsigned

using

virtual

void

volatile

wchar_t

while

 

 

 

اغلب کامپایلرها فهرستی از کلمات ذخیره شده در خودشان دارند.این بستگی به کامپایلر شما دارد,ما تمام آن ها بررسی نمی کنیم.از به کار بردن پشت سر هم underscore  در شروع نامگذاری مانند __finally  یا __stdcall  خودداری کنید.

C++  به حالت حساس می باشد.یعنی CaSe,case,Case,CASE چهار کلمه ی کاملا متفاوت می باشند.برای آسان تر کردن آزمایش برنامه ی خود و شخصی نمودن آن ,می توانید قوانین خود را به موارد بالا اضافه نمایید.همچنین تعدادی (اغلب) کمپانی ها (شرکت ها ) یک قرار داد کلی نامگذاری کلی با اسنادشان پذیرفته اند.

در سرتاسر این سایت:

1-نام یک متغیر با حرف کوچک شروع خواهد شد.در برخی مواقع(هنگام نیاز)نام با یک underscore ”_”  شروع خواهد شد.مانند: .country, printer, _number

2-اگر یک نام با ترکیبی از کلمات ساخته شده باشد,بعد از کلمه ی اول که با حرف کوچک شروع شده است,اولین حرف از کلمه ی بعد با حرف بزرگ آغاز خواهد شد.برای مثال: firstName, dateOfBirth.

منبع: www.functionx.com

مقدمه ای بر متغیرها و انواع داه ها

 

معرفی

اساسا برنامه های شما می خواهد به کاربر اجازه دهد که با کامپیوتر عمل متقابل انجام دهد.در طی این عمل متقابل کاربر با دودسته از اطلاعات تغذیه می شود:اطلاعاتی که قیلا در کامپیوتر موجود است و اطلاعاتی که توسط کاربر تا مین می شود.اطلاعاتی که در کامپیوتر موجود است از منابع گوناگون می آیند.تعدادی از قطعه هایی از سخت افزار می آیند که توسط استفاده کننده ی ماشین ساخته شده اند,تعدادی از کامپیوتر و تعدادی که توسط شما ساخته شده اند مانند قسمتی از برنامه ی کاربردی.هنگامی که عملکرد متقابل با کامپیوتر صورت می گیردکاربر اساسا برای وارد کردن اطلاعات از کیبورد یا ماوس استفاده ی کند.

صرفنظر از اینکه کاربر از چه اطلاعاتی استفاده می کند,چیزهای استفاده شده ویا مورد نیاز بوده به وسیله ی برنامه ی شما ذخیره شده هستند و یا می خواهند ذخیره شوند.

برای پردازش اطلاعات برنامه ی شما یا در خواست اینکه برنامه ی شما برای کاربر آماده شود,کامپیوتر از دونوع فضای ذخیره سازی استفاده میکند.درایو هارد که یک ناحیه ی ذخیره سازی استاتیک می باشدکه صرفنظر از اینکه چه اتفاقی در کامپیوتر شما رخ می دهد, اطلاعات را تقریبا در هر زمانی حفظ می کند.نوع دیگری از ذخیره سازی که توسط کامپیوتر استفاده می شود مربوط به Random Access Memory (RAM)  (حافظه ی دسترسی تصادفی) می باشد.این ناحیه ذخیره سازی اطلاعات را تنها زمانی که کامپیوتر روشن است حفظ می نماید.یعنی هنگامی که کامپیوتر خاموش می شود اطلاعات RAM  منتفی می شود.هنگامی که کاربر برنامه ای را باز یا اجرا می کند ,قسمتی از برنامه به RAM  می رود.اگر یا هنگامی که برنامه ی دیگری استفاده نشود,یعنی اگر کاربر برنامه ی کاربردی را بسته باشد,قسمتی از حافظه که برنامه کاربردی در RAM  از آن استفاده کرده بود آزاد شده است و قابل استفاده می باشد.(امیدواریم همیشه کارها بدون اشکال باشد)

به عنوان یک توسعه دهنده ی برنامه شما می خواهید تصمیم بگیرید که کدام نوع از اطلاعات برای برنامه ی کاربردی شما ضروری هستند و چطور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.هنگامی که یک برنامه ی کاربردی می سازید شما این قسمتهای اطلاعات را باز (open)  می کنید ,قسمتی از برنامه ی شما در RAM  بارگذاری (Load)  می شود.هنگامی که کاربر از برنامه ی شما استفاده می کند اطلاعاتی که از برنامه درخواست می شود نیز تا هنگامی که در خواست پردازش می شود به RAM می رود.زیرا برنامه شما از تعدادی از کارها ساخته شده است که کامپیوتر نیاز دارد بداند که کدامیک از کارها می خواهد انجام شود و هر کدام از آن ها چقدر فضا نیاز خواهد داشت.چرا که یک شی (کار) می تواند در سراسر برنامه تغییر کند و آن یک متغیر نامیده می شود.

قبل از استفاده از متغیر شما باید اجازه دهید کامپایلر آن را بشناسد.این کار مربوط به ایجاد (اعلان) متغیر می شود.کامپایلر به دو بخش اطلاعات در مورد هر متغیر نیاز خواهد داشت:مقدار فضایی که متغیر نیاز دارد و یک نام برای شناسایی متغیر.بنابراین فرمول ایجاد(اعلان) متغیر به صورت زیر است:

SpaceOccupied VariableName;

منبع: www.functionx.com

نوشتن توضیحات برای کدها

 

بیشتر اسنادی که شما اجرا خواهید کرد در توضیحات به هر اندازه که می توانید,ارائه دهید.توضیحات به شما و دیگران که کد شما را می خوانند,در فهم اینکه شما جه کاری انجام خواهید داد کمک می کند.

توضیحات,هنگام اجرای برنامه توسط کامپایلر خوانده نمی شوند.یعنی شما آن ها را در گفتگوی روزانه نوشته اید.در این دو روش معمول برای قرار دادن توضیحات  در برنامه تان وجود دارد,برای توضیحاتی که یک خطی هستند با دو forward slashes مانند// آغاز کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

// include the first library
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
// Here is a simple sentence
cout << "Hi, this is my program!";
return 0;
}
// The end of my program

می توانید تعداد خط زیادی توضیحات در برنامه تان قرار دهید.برای اینکار توضیح هر خط را با دو slash آغاز کنید.روش دیگر آغاز پاراگراف توضیح با /* و پایان دادان آن با */ می باشد.

در اینجا نسخه ی دیگری از برنامه ی توضیح داده شده ی ما را می بینید:

 

// The exo.cpp program
// Include the ostream library
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
/* Here is a simple sentence that I want to display
when the program starts. It doesn't do much.
I am planning to do more stuff in the future. */
 
cout << "Hi, this is my program!";
return 0;
}
// The end of my program

منبع: www.functionx.com

بنیاد ها یا اساس های کد

 

 استفاده از cout

در اینجا روش گوناگونی برای فراهم کردن اطلاعات در برنامه ی شما وجود دارد.اولین مقصود وارد کردن اطلاعات در برنامه  ی  C++ توسط کیبورد است.روش دیگر تعلیم  برنامه برای دریات اطلاعات از برنامه ی دیگر و سپس پردازش آن خواهد بود.همچنین یک برنامه می تواند اطلاعات یا بخشی از اطلاعات را از طریق سخت افزار دیگری مانند,CD-ROM,DVD-ROM,modem,video camera و… دریافت کند.

برای نمایش چیزهای بر روی مانیتور,C++ از عملگرها استفاده می کند.عملگری که برای نمایش چیزهایی بر روی صفحه استفاده می شود, cout نام دارد.(به صورت see – out تلفظ می شود),(در حقیقت,cout یک کلاس است و عملگر نمی باشد,اما ما هنوز در مورد کلاس چیزی نیاموخته ایم),پس از کلمه ی cout عملگر استخراج که << می باشد قرار می گیرد و بعد برخی قاعده های ساده برای نمایش هر چیزی قرار می گیرند.برای مثال برای نمایش یک کلمه یا جمله آن را در بین ” ” قرار دهید.

هنگامی که  این دستورات را ارائه می کنید,آن ها را در برنامه تایپ می کنید.هر دستور C++ توسط یک نقطه ویرگول که ; می باشد پایان می یابد.

قبلا دیدیم که برنامه مجموعه ای از دستورات است که شما به کامپیوتر ارائه می کنید.این دستورات درون تابع ها معین می شوند.یعنی یک دستور بخشی از یک تابع است.چیزی که ما می خواهیم در برنامه مان نمایش دهیم,توسط تابع main() انجام خواهد شد.به عبارت دیگر,دستور برای نمایش چیزهایی,درون تابع main() معین خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

 

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
cout << "Computer Programming With C++";
return 0;
}

منبع: www.functionx.com

Microsoft Visual C++ .NET Console Applications

 

Visual C++ .NET یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Microsoft توسعه یافته است,آن معمولا با Visual Studio .NET حمل می شود,اما در برخی موارد می توانید آن را به صورت تنها خریداری کنید.در حقیقت,در اینجا یک نسخه برای دانش آموزان که با یک قیمت قانونی خریداری شده,وجود دارد.

1- Microsoft Visual Studio .NETرا اجرا کنید.

2-در منوی اصلی Microsoft Development Environment,روی مسیر زیر کلیک کنید:

File -> New -> Project…

3-در جعبه ی محاوره ی New Project,در جعبه ی Location (پایین جعبه ی محاوره),یک درایو وسپس نام یک پوشه را تایپ کنید,به عنوان مثال C:\Programs\MSVC .Net 

4-در Project Type روی Visual C++ Projects کلیک کنید.

5-در لیست دیده شده ی Templates,روی Win32 Project را کلیک کنید.

6-در جعبه ی Name,نام Exercise1 را تایپ کنید.

7- Click OK

8- در جعبه ی محاوره ی Win32 Application Wizard – Exercise1 ,روی Application Settings کلیک کنید.

9-در بخش Application Type,روی دکمه ی رادیویی  Console Application کلیک کنید.

10-در بخش Additional Options,چک باکس  Empty Project را تیک بزنید.

11- Click Finish

12-برای ساخت یک فایل جدید C++ در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Project -> Add New Item…

یا در Solution Explorer راست کلیک کرده و Exercise1 -> Add بروید و Add New Item… را کلیک کنید.

13-در لیست Categories ,مطمئن شوید که Visual C++ یا C++ انتخاب شده است.

14-در لیست دیده شده ی Templatesرو ی C++ File (.cpp) کلیک کنید.

15-در جعبه ی Name,نام Exercise را جایگزین کنید.

16- Click Open

17-با توجه به آنچه که از قبل در مورد C++ می دانیم,محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << "C++ is fun!!!\n";
    return 0;
}

18-برای اجرای برنامه در منوی اصلی مسیر زیررا کلیک کنید:

Build -> Execute Exercise1.exe

19-هنگامی که از شما در خواست ذخیره ی پروژه شد, Yes را کلیک کنید.

20-بعد از دیدن نتیجه, Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به MSVC فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

Microsoft Visual C++ (5, 6) Console Applications

Visual C++ یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Microsoft توسعه یافته است,برای استفاده از آن باید آن را خریداری کنید.(معمولا,چون در اینجا نسخه ی جدیدی از Visual C++, است,ممکن است بیشتر Visual C++ 6 را از Microsoft پیدا نکنید).

1- Microsoft Visual C++ را اجرا کنید.

2-در منوی اصلی Visual C++ or Microsoft Visual Studio روی مسیر زیر کلیک کنید:

click File -> New…

3-روی برگه ی ویژگی Projects کلیک کنید.

4-روی Win32 Console Application کلیک کنید.

5-در Location box,یک درایو و سپس نام پوشه را تایپ کنید.برای مثال C:\Programs\MSVC را تایپ کنید.

6-در Project Name,نام پروژه را Exercise1 تایپ کنید.

 

 

7-Click OK

8-در Win32 Console Application Step 1 of 1,دکمه ی رادیویی An Empty Project را کلیک کنید.

 

 

9-Click Finish

10-به شما جعبه ی محاوره ی دیگری عرضه خواهد شد,Ok را کلیک کنید.

11-برای ساخت یک فایل C++ ,در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

File -> New…

12-در جعبه ی محاوره ی New یا New dialog box,مطمئن شوی که ورق وِیژگی Files را انتخاب کرده اید.

13- C++ Source Fileرا کلیک کنید.

14-در File Name یک نام مانند Exercise را تایپ کرده و Ok  را کلیک کنید.

15-با توجه به آن چه آموختیم,محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << "C++ is fun!!!\n";
    return 0;
}

16-برای اجرای برنامه,در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Build -> Execute Exercise1.exe

17-هنگامی که از شما درخواست ذخیره ی پروژه شد, Yes را کلیک کنید.

18-بعد از دیدن برنامه,Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به MSVC ,فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

KDevelop C++ Projects

KDevelop C++ Projects

KDevelop یک محیط برنامه ی نویسی رایگان است که برای سیستم عامل لینوکس قابل استفاده است.گاهی اوقات هنگام نصب سیستم عامل لینوکس,ممکن است شما آماده کرده باشید که می خواهید KDevelop را نصب کنید.بعد از نصب هم می توانید آن را اضافه کنید.اگر آن را نصب نکرده اید و بر روی CD یا DVD هم ندارید,می توانید آن را از http://www.kdevelop.org دانلود کنید.

 

1-برای ساخت برنامه در KDevelop,آن را از مسیر زیر باز کنید:

Start -> Development ->KDevelop

 

 

2-در منوی اصلی برای ساخت پروژه ی  جدید,مسیر زیر را طی کنید:

Project -> New…
3-از جعبه ی محاوره ی ApplicationWizard,در لیست یا پروژه ها در قسمت زیر Terminal روی C++ کلیک کنید و سپس Next را کلیک کنید.

4-در جعبه ی ویرایش Project Name نام پروژه را تایپ کنید,در اینجا Exercise2 را تایپ نمایید و باقی جعبه های ویرایش را همانطور که هستند رها کنید.به عبارت دیگر محتوای آن ها خوب است.

5-همه ی check boxe ها را بدون علامت زدن رها کنید,آن ها اختیاری هستند,اگر آن ها را علامت بزنید,کامپایلر (تعداد زیادی)کد برای شما تولی خواهد کرد,که وقت آن را نخواهیم داشت که کارهای  آن ها را برای شما توضیح دهیم.

6- Click Next

7-اطمینان حاصل کنید VCS Support روی NONE تنظیم شده است و Next را کلیک کنید.

8- headertemplateرا برای .h-files check box بدون علامت بگذارید,بار دیگر ما نمی خواهیم کامپایلر کد هایی را که ما هنوز نیاموختیم ایجاد کند.

Click Next-9

10- headertemplate را برای .cpp-files check box بدون علامت بگذارید.

11- Click Next

12-به پنجره ی خالی توجه کنید: KDevelopبرای ساخت پروژه آماده است.

13- Click Create

14- KDevelop چند ثانیه  نیاز خواهد داشت تا پروژه را بسازد.هنگامی که به پایان رسید,آخرین خط آن باید READY باشد.

15- click Exit

16-برای ساخت یک فایل (منبع),در منوری اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

File -> New…

17-از جعبه ی محاوره ی New File ,روی C/C++ File (*.cpp,*.c,*.cc,*.C …) کلیک کنید.

18-برای نام فایل Mainرا تایپ کنید.بنابراین جعبه ی ویرایش Filename باید Main.cpp را نمایش دهد.(می توانید نام فایل را هر چه می خواهید بگذارید مانند Exo یا Exercise )

19-اطمینان حاصل کنید که Add to Project علامت زده شده و Ok را کلیک کنید.

20-قسمت grayed بالای فایل را رها کنید.(این تنها مجموعه ای از دستورات است که شما نیازی به پاک کردن آن ها ندارید,آن ها تاثیری بر برنامه ی شما نخواهند داشت).

21-در بخش خالی فایل,تایپ کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << “C++ is fun!!!\n”;
    return 0;
}

 

22-برای اجرا کردن برنامه در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Build -> Execute

23-بعد از دیدن  برنامه,Enter  را برای بسته شدن bash window فشار دهید.

منبع: www.functionx.com