نامگذاری در++C

 

هنگامی که از متغیر های گوناگون در برنامه تان استفاده می کنید, شما نیاز خواهید داشت که هر یک را شناسایی کنید.متغیر ابتدا توسط نامی که دارد شناخته می شود.c++  قوانینی را برای نامگذاری قسمت ها ی برنامه ی شما فراهم آورده است.

نام یک متغیر:

1-     با underscore “_”  یا یک حرف بزرگ یا کوچک ,یک حرف از a  تا z یا از A  تا Z آغاز می شود. برای مثال Name, gender, _Students, pRice

 

2-     می تواند شامل حروف,underscore یا اعداد باشد.برای مثال  keyboard, Master, Junction, Player1, total_grade, _Score_Side1

 

3-     نمی تواند شامل کاراکترهای ویژه باشد مانند !, %, ], or $

4-     نمی تواند شامل یک فاصله ی خالی باشد.

5-     نمی تواند شامل کلماتی که قبلا ذخیره شده اند باشد.

6-     نباید بزرگتر از 32 کاراکتر باشد (اگرچه می شود تایپ کرد).

 

یک نام می تواند شامل یک کلمه مانند کشور باشد.یک نام می تواند ترکیبی و بیش از یک کلمه باشد ,مانند firstname یا .dateofbirth

 کامپایلر c++ فهرستی از کلماتی که در خود ذخیره دارد ارائه داده است و شما نباید از این کلمات برای نامگذاری استفاده نمایید.کلمات ذخیره شده در جدول زیر نمایش داده شده اند:

C++ Reserved Words

asm

auto

bad_cast

bad_typeid

bool

break

case

catch

char

class

const

const_cast

continue

default 

delete

do

double

dynamic_cast

else

enum

except

explicit

extern

false

finally

float

for

friend

goto

if

inline

int

long

mutable

namespace

new

operator

private

protected

public

register

reinterpret_cast

return

short 

signed

sizeof

static

static_cast

unsigned

struct

switch

template

this

throw

true

try

type_info

typedef 

typeid

typename

union

unsigned

using

virtual

void

volatile

wchar_t

while

 

 

 

اغلب کامپایلرها فهرستی از کلمات ذخیره شده در خودشان دارند.این بستگی به کامپایلر شما دارد,ما تمام آن ها بررسی نمی کنیم.از به کار بردن پشت سر هم underscore  در شروع نامگذاری مانند __finally  یا __stdcall  خودداری کنید.

C++  به حالت حساس می باشد.یعنی CaSe,case,Case,CASE چهار کلمه ی کاملا متفاوت می باشند.برای آسان تر کردن آزمایش برنامه ی خود و شخصی نمودن آن ,می توانید قوانین خود را به موارد بالا اضافه نمایید.همچنین تعدادی (اغلب) کمپانی ها (شرکت ها ) یک قرار داد کلی نامگذاری کلی با اسنادشان پذیرفته اند.

در سرتاسر این سایت:

1-نام یک متغیر با حرف کوچک شروع خواهد شد.در برخی مواقع(هنگام نیاز)نام با یک underscore ”_”  شروع خواهد شد.مانند: .country, printer, _number

2-اگر یک نام با ترکیبی از کلمات ساخته شده باشد,بعد از کلمه ی اول که با حرف کوچک شروع شده است,اولین حرف از کلمه ی بعد با حرف بزرگ آغاز خواهد شد.برای مثال: firstName, dateOfBirth.

منبع: www.functionx.com

مقدمه ای بر متغیرها و انواع داه ها

 

معرفی

اساسا برنامه های شما می خواهد به کاربر اجازه دهد که با کامپیوتر عمل متقابل انجام دهد.در طی این عمل متقابل کاربر با دودسته از اطلاعات تغذیه می شود:اطلاعاتی که قیلا در کامپیوتر موجود است و اطلاعاتی که توسط کاربر تا مین می شود.اطلاعاتی که در کامپیوتر موجود است از منابع گوناگون می آیند.تعدادی از قطعه هایی از سخت افزار می آیند که توسط استفاده کننده ی ماشین ساخته شده اند,تعدادی از کامپیوتر و تعدادی که توسط شما ساخته شده اند مانند قسمتی از برنامه ی کاربردی.هنگامی که عملکرد متقابل با کامپیوتر صورت می گیردکاربر اساسا برای وارد کردن اطلاعات از کیبورد یا ماوس استفاده ی کند.

صرفنظر از اینکه کاربر از چه اطلاعاتی استفاده می کند,چیزهای استفاده شده ویا مورد نیاز بوده به وسیله ی برنامه ی شما ذخیره شده هستند و یا می خواهند ذخیره شوند.

برای پردازش اطلاعات برنامه ی شما یا در خواست اینکه برنامه ی شما برای کاربر آماده شود,کامپیوتر از دونوع فضای ذخیره سازی استفاده میکند.درایو هارد که یک ناحیه ی ذخیره سازی استاتیک می باشدکه صرفنظر از اینکه چه اتفاقی در کامپیوتر شما رخ می دهد, اطلاعات را تقریبا در هر زمانی حفظ می کند.نوع دیگری از ذخیره سازی که توسط کامپیوتر استفاده می شود مربوط به Random Access Memory (RAM)  (حافظه ی دسترسی تصادفی) می باشد.این ناحیه ذخیره سازی اطلاعات را تنها زمانی که کامپیوتر روشن است حفظ می نماید.یعنی هنگامی که کامپیوتر خاموش می شود اطلاعات RAM  منتفی می شود.هنگامی که کاربر برنامه ای را باز یا اجرا می کند ,قسمتی از برنامه به RAM  می رود.اگر یا هنگامی که برنامه ی دیگری استفاده نشود,یعنی اگر کاربر برنامه ی کاربردی را بسته باشد,قسمتی از حافظه که برنامه کاربردی در RAM  از آن استفاده کرده بود آزاد شده است و قابل استفاده می باشد.(امیدواریم همیشه کارها بدون اشکال باشد)

به عنوان یک توسعه دهنده ی برنامه شما می خواهید تصمیم بگیرید که کدام نوع از اطلاعات برای برنامه ی کاربردی شما ضروری هستند و چطور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.هنگامی که یک برنامه ی کاربردی می سازید شما این قسمتهای اطلاعات را باز (open)  می کنید ,قسمتی از برنامه ی شما در RAM  بارگذاری (Load)  می شود.هنگامی که کاربر از برنامه ی شما استفاده می کند اطلاعاتی که از برنامه درخواست می شود نیز تا هنگامی که در خواست پردازش می شود به RAM می رود.زیرا برنامه شما از تعدادی از کارها ساخته شده است که کامپیوتر نیاز دارد بداند که کدامیک از کارها می خواهد انجام شود و هر کدام از آن ها چقدر فضا نیاز خواهد داشت.چرا که یک شی (کار) می تواند در سراسر برنامه تغییر کند و آن یک متغیر نامیده می شود.

قبل از استفاده از متغیر شما باید اجازه دهید کامپایلر آن را بشناسد.این کار مربوط به ایجاد (اعلان) متغیر می شود.کامپایلر به دو بخش اطلاعات در مورد هر متغیر نیاز خواهد داشت:مقدار فضایی که متغیر نیاز دارد و یک نام برای شناسایی متغیر.بنابراین فرمول ایجاد(اعلان) متغیر به صورت زیر است:

SpaceOccupied VariableName;

منبع: www.functionx.com

نوشتن توضیحات برای کدها

 

بیشتر اسنادی که شما اجرا خواهید کرد در توضیحات به هر اندازه که می توانید,ارائه دهید.توضیحات به شما و دیگران که کد شما را می خوانند,در فهم اینکه شما جه کاری انجام خواهید داد کمک می کند.

توضیحات,هنگام اجرای برنامه توسط کامپایلر خوانده نمی شوند.یعنی شما آن ها را در گفتگوی روزانه نوشته اید.در این دو روش معمول برای قرار دادن توضیحات  در برنامه تان وجود دارد,برای توضیحاتی که یک خطی هستند با دو forward slashes مانند// آغاز کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

// include the first library
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
// Here is a simple sentence
cout << "Hi, this is my program!";
return 0;
}
// The end of my program

می توانید تعداد خط زیادی توضیحات در برنامه تان قرار دهید.برای اینکار توضیح هر خط را با دو slash آغاز کنید.روش دیگر آغاز پاراگراف توضیح با /* و پایان دادان آن با */ می باشد.

در اینجا نسخه ی دیگری از برنامه ی توضیح داده شده ی ما را می بینید:

 

// The exo.cpp program
// Include the ostream library
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
/* Here is a simple sentence that I want to display
when the program starts. It doesn't do much.
I am planning to do more stuff in the future. */
 
cout << "Hi, this is my program!";
return 0;
}
// The end of my program

منبع: www.functionx.com

بنیاد ها یا اساس های کد

 

 استفاده از cout

در اینجا روش گوناگونی برای فراهم کردن اطلاعات در برنامه ی شما وجود دارد.اولین مقصود وارد کردن اطلاعات در برنامه  ی  C++ توسط کیبورد است.روش دیگر تعلیم  برنامه برای دریات اطلاعات از برنامه ی دیگر و سپس پردازش آن خواهد بود.همچنین یک برنامه می تواند اطلاعات یا بخشی از اطلاعات را از طریق سخت افزار دیگری مانند,CD-ROM,DVD-ROM,modem,video camera و… دریافت کند.

برای نمایش چیزهای بر روی مانیتور,C++ از عملگرها استفاده می کند.عملگری که برای نمایش چیزهایی بر روی صفحه استفاده می شود, cout نام دارد.(به صورت see – out تلفظ می شود),(در حقیقت,cout یک کلاس است و عملگر نمی باشد,اما ما هنوز در مورد کلاس چیزی نیاموخته ایم),پس از کلمه ی cout عملگر استخراج که << می باشد قرار می گیرد و بعد برخی قاعده های ساده برای نمایش هر چیزی قرار می گیرند.برای مثال برای نمایش یک کلمه یا جمله آن را در بین ” ” قرار دهید.

هنگامی که  این دستورات را ارائه می کنید,آن ها را در برنامه تایپ می کنید.هر دستور C++ توسط یک نقطه ویرگول که ; می باشد پایان می یابد.

قبلا دیدیم که برنامه مجموعه ای از دستورات است که شما به کامپیوتر ارائه می کنید.این دستورات درون تابع ها معین می شوند.یعنی یک دستور بخشی از یک تابع است.چیزی که ما می خواهیم در برنامه مان نمایش دهیم,توسط تابع main() انجام خواهد شد.به عبارت دیگر,دستور برای نمایش چیزهایی,درون تابع main() معین خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

 

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
cout << "Computer Programming With C++";
return 0;
}

منبع: www.functionx.com

Microsoft Visual C++ .NET Console Applications

 

Visual C++ .NET یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Microsoft توسعه یافته است,آن معمولا با Visual Studio .NET حمل می شود,اما در برخی موارد می توانید آن را به صورت تنها خریداری کنید.در حقیقت,در اینجا یک نسخه برای دانش آموزان که با یک قیمت قانونی خریداری شده,وجود دارد.

1- Microsoft Visual Studio .NETرا اجرا کنید.

2-در منوی اصلی Microsoft Development Environment,روی مسیر زیر کلیک کنید:

File -> New -> Project…

3-در جعبه ی محاوره ی New Project,در جعبه ی Location (پایین جعبه ی محاوره),یک درایو وسپس نام یک پوشه را تایپ کنید,به عنوان مثال C:\Programs\MSVC .Net 

4-در Project Type روی Visual C++ Projects کلیک کنید.

5-در لیست دیده شده ی Templates,روی Win32 Project را کلیک کنید.

6-در جعبه ی Name,نام Exercise1 را تایپ کنید.

7- Click OK

8- در جعبه ی محاوره ی Win32 Application Wizard – Exercise1 ,روی Application Settings کلیک کنید.

9-در بخش Application Type,روی دکمه ی رادیویی  Console Application کلیک کنید.

10-در بخش Additional Options,چک باکس  Empty Project را تیک بزنید.

11- Click Finish

12-برای ساخت یک فایل جدید C++ در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Project -> Add New Item…

یا در Solution Explorer راست کلیک کرده و Exercise1 -> Add بروید و Add New Item… را کلیک کنید.

13-در لیست Categories ,مطمئن شوید که Visual C++ یا C++ انتخاب شده است.

14-در لیست دیده شده ی Templatesرو ی C++ File (.cpp) کلیک کنید.

15-در جعبه ی Name,نام Exercise را جایگزین کنید.

16- Click Open

17-با توجه به آنچه که از قبل در مورد C++ می دانیم,محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << "C++ is fun!!!\n";
    return 0;
}

18-برای اجرای برنامه در منوی اصلی مسیر زیررا کلیک کنید:

Build -> Execute Exercise1.exe

19-هنگامی که از شما در خواست ذخیره ی پروژه شد, Yes را کلیک کنید.

20-بعد از دیدن نتیجه, Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به MSVC فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

Microsoft Visual C++ (5, 6) Console Applications

Visual C++ یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Microsoft توسعه یافته است,برای استفاده از آن باید آن را خریداری کنید.(معمولا,چون در اینجا نسخه ی جدیدی از Visual C++, است,ممکن است بیشتر Visual C++ 6 را از Microsoft پیدا نکنید).

1- Microsoft Visual C++ را اجرا کنید.

2-در منوی اصلی Visual C++ or Microsoft Visual Studio روی مسیر زیر کلیک کنید:

click File -> New…

3-روی برگه ی ویژگی Projects کلیک کنید.

4-روی Win32 Console Application کلیک کنید.

5-در Location box,یک درایو و سپس نام پوشه را تایپ کنید.برای مثال C:\Programs\MSVC را تایپ کنید.

6-در Project Name,نام پروژه را Exercise1 تایپ کنید.

 

 

7-Click OK

8-در Win32 Console Application Step 1 of 1,دکمه ی رادیویی An Empty Project را کلیک کنید.

 

 

9-Click Finish

10-به شما جعبه ی محاوره ی دیگری عرضه خواهد شد,Ok را کلیک کنید.

11-برای ساخت یک فایل C++ ,در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

File -> New…

12-در جعبه ی محاوره ی New یا New dialog box,مطمئن شوی که ورق وِیژگی Files را انتخاب کرده اید.

13- C++ Source Fileرا کلیک کنید.

14-در File Name یک نام مانند Exercise را تایپ کرده و Ok  را کلیک کنید.

15-با توجه به آن چه آموختیم,محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << "C++ is fun!!!\n";
    return 0;
}

16-برای اجرای برنامه,در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Build -> Execute Exercise1.exe

17-هنگامی که از شما درخواست ذخیره ی پروژه شد, Yes را کلیک کنید.

18-بعد از دیدن برنامه,Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به MSVC ,فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

KDevelop C++ Projects

KDevelop C++ Projects

KDevelop یک محیط برنامه ی نویسی رایگان است که برای سیستم عامل لینوکس قابل استفاده است.گاهی اوقات هنگام نصب سیستم عامل لینوکس,ممکن است شما آماده کرده باشید که می خواهید KDevelop را نصب کنید.بعد از نصب هم می توانید آن را اضافه کنید.اگر آن را نصب نکرده اید و بر روی CD یا DVD هم ندارید,می توانید آن را از http://www.kdevelop.org دانلود کنید.

 

1-برای ساخت برنامه در KDevelop,آن را از مسیر زیر باز کنید:

Start -> Development ->KDevelop

 

 

2-در منوی اصلی برای ساخت پروژه ی  جدید,مسیر زیر را طی کنید:

Project -> New…
3-از جعبه ی محاوره ی ApplicationWizard,در لیست یا پروژه ها در قسمت زیر Terminal روی C++ کلیک کنید و سپس Next را کلیک کنید.

4-در جعبه ی ویرایش Project Name نام پروژه را تایپ کنید,در اینجا Exercise2 را تایپ نمایید و باقی جعبه های ویرایش را همانطور که هستند رها کنید.به عبارت دیگر محتوای آن ها خوب است.

5-همه ی check boxe ها را بدون علامت زدن رها کنید,آن ها اختیاری هستند,اگر آن ها را علامت بزنید,کامپایلر (تعداد زیادی)کد برای شما تولی خواهد کرد,که وقت آن را نخواهیم داشت که کارهای  آن ها را برای شما توضیح دهیم.

6- Click Next

7-اطمینان حاصل کنید VCS Support روی NONE تنظیم شده است و Next را کلیک کنید.

8- headertemplateرا برای .h-files check box بدون علامت بگذارید,بار دیگر ما نمی خواهیم کامپایلر کد هایی را که ما هنوز نیاموختیم ایجاد کند.

Click Next-9

10- headertemplate را برای .cpp-files check box بدون علامت بگذارید.

11- Click Next

12-به پنجره ی خالی توجه کنید: KDevelopبرای ساخت پروژه آماده است.

13- Click Create

14- KDevelop چند ثانیه  نیاز خواهد داشت تا پروژه را بسازد.هنگامی که به پایان رسید,آخرین خط آن باید READY باشد.

15- click Exit

16-برای ساخت یک فایل (منبع),در منوری اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

File -> New…

17-از جعبه ی محاوره ی New File ,روی C/C++ File (*.cpp,*.c,*.cc,*.C …) کلیک کنید.

18-برای نام فایل Mainرا تایپ کنید.بنابراین جعبه ی ویرایش Filename باید Main.cpp را نمایش دهد.(می توانید نام فایل را هر چه می خواهید بگذارید مانند Exo یا Exercise )

19-اطمینان حاصل کنید که Add to Project علامت زده شده و Ok را کلیک کنید.

20-قسمت grayed بالای فایل را رها کنید.(این تنها مجموعه ای از دستورات است که شما نیازی به پاک کردن آن ها ندارید,آن ها تاثیری بر برنامه ی شما نخواهند داشت).

21-در بخش خالی فایل,تایپ کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << “C++ is fun!!!\n”;
    return 0;
}

 

22-برای اجرا کردن برنامه در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Build -> Execute

23-بعد از دیدن  برنامه,Enter  را برای بسته شدن bash window فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

Linux C++ (Terminal) Applications

 

اکثر یا همه ی لینوکس های توزیع شده,کامپایلر های رایگانی برای C++ فراهم آورده اند.دستورات زیر از Red Hat Linux 7.2 می باشند. 

1-برای ساخت یک برنامه ی C++ یا C++ application, ابتدا Home Directory را باز کنید.آن باید به صورت shortcut در بالا و  گوشه ی سمت چپ دسکتاپ باشد.در غیر این صورت از نوار وظیفه یا Taskbar مسیر مقابل را طی کنید,

Start -> KDE menus -> Home Directory

2-نوار موضوع یا title bar  و جعبه ی آدرس یا address combo box  باید username شما را نمایش دهند.برای این تمرین,ما با نام کاربری root وارد شده ام.برای ما  title bar و address combo box,این فایل را نمایش می دهد: /root

با نام کاربری که انتخاب کرده اید,روی فریم راست کلیک کرده و مسیر زیر را طی کنید:

 Create New -> Directory…

3-Exercise1 را تایپ کرده و ok را کلیک کنید.

4-در فریم سمت راست,اطمینان حاصل کنید که دایرکتوری Exercise1 ساخته شده است(چون می خواهیم به رجوع کنیم).

5-text editor را باز کنید.ما از gedit استفاده کرده ایم,که از مسیر زیر بدست می آید:

Start -> Programs -> Applications -> gedit

6-در text editor به صورت زیر تایپ کنید:

#include <iostream.h>
 
int main()
{
    cout << “C++ is fun!!!\n”;
    return 0;
}

7-فایل را ذخیره کنید,اگر شما هم از gedit استفاده می کنید,مسیر زیر را طی کنید:

click File -> Save As… 

8-زیر Directory header در لیست  سمت چپ,روی  Up One Level button ../دوبار کلیک کنید.اگر شما از نام کاربری در لیست چپ استفاده می کنید,کافی است,در غیر اینصورت دوباره ../  را دوبار کلیک کنید.

9-در سمت چپ برای باز شدن دایرکتوری شخصی یا personal directory  روی نام کاربری دو بار کلیک کنید(برای من root/ می باشد).

10-در لیست چپ روی Exercise1/ directory که ساخته ایم دوبار کلیک کنید.

11-در این قسمت:در جعبه ی متنی یا text box نام فایل را Exo.cpp تایپ کرده و ok  را کلیک کنید.

12-بریا اجرا شدن برنامه,Terminalرا از مسیر زیر باز کنید:

Start -> System -> Terminal

در پنجره ی Terminal شما باید [UserName@localhost Username]$ را ببینید.برای مثال برای من [root@localhost root]$ می باشد.

13-این تضمین می کند که شما در personal directory هستید.برای تغییر دایرکتوری که میزبان تمرین شماست, cd Exercise1 را تایپ کنید.حالا فولدر جدید باید درون براکت باشد.برای من [Username@localhost Exercise1]$ می باشد.

14-برای کامپایل برنامه ما از free g++ compiler استفاده خواهیم کرد.بنابراین g++ Exo.cpp را تایپ کنید.

15-برای مثال من [jezoo@localhost Exercise1]$ g++ Exo.cpp را تایپ کرده ام.

16-ممکن است حالا یک اخطار دریافت کنید,نگران نباشید.

17-برای اجرای برنامه ./a.out را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.

18-چون این یک فایل قابل اجرا است,نام آن با پسوند .out همراه است و در فولدری از actual location از فایلC++ ساخته شده است.

برای مثال من [root@localhost Exercise1]$ ./a.out را تایپ کرده ام.

19-برای بررسی فایل a.outکه ساخته شده است,هنگام کامپایل شدن به پنجره ی Home Directory بازگردید,بروید به:

/home/UserName/Exercise1/Exo

منبع: www.functionx.com

Borland C++ Builder (Console) Applications

 

Borland C++BuilderX یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Borland توسعه یافته است.برای بدست آوردن آن معمولا باید آن را خریداری کنید.

1-برای ساخت یک console application در Borland C++ Builder,از منوی اصلی مسیر مقابل را طی کنید: File -> New یا  File -> new -> Other.

 

2-از جعبه ی محاوره ی New Items روی دکمه ی Console Wizard کلیک کرده و Ok را کلیک کنید.

3-از جعبه ی محاوره ی Console Wizard دکمه ی رادیویی C++ را انتخاب کرده و Console Application را نیک بزنید.(اختیارات دیگر برای شما قابل استفاده هستند اما ما در این آموزش نمی خواهیم از آن ها استفاده  کنیم):

4- Click OK.

یک برنامه ی طرح ریزی شده برای شما ساخته شده است.در این درس,از شما می خواهیم که هر چیزی را که در Code Editor آشکار گشته است پاک کنید و دو خط بالا را تایپ کنید,اما آن را در اینجا رها کنید.ما حالا نمی خواهیم معنی تمام کلمه ها به شما آدرس کنیم و حتی به آن ها نیازی نداریم و توجهی نمی کنیم.

5-برنامه را به صورت زیر تغییر دهید:

//—————————————————————————

#include <iostream.

#include <conio>

using namespace std;

 

#pragma hdrstop

//—————————————————————————

#pragma argsused

int main(int argc, char* argv[])

{

    cout << “\nPress any key to continue…”;

    getch();

    return 0;

}

//—————————————————————————

6-برای اجرای برنامه در منوی اصلی بر روی Run کلیک کرده و Run را کلیک کنید.

7-بعد از نمایش دادن نتیجه, Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به Borland C++ Builder فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

Borland C++BuilderX

 

Borland C++BuilderX یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Borland توسعه یافته است.برای کمک به برنامه نویس,Borland یک نسخه ی رایگان منتشر کرده است که Personal Edition نامیده می شود.که می توانید آن را دانلود کرده و از آن استفاده کنید.

1  در منوی اصلی ,این مسیر را طی کنید, click File -> New…

2-در جعبه ی محاوره ی Object Gallery,روی New Console کلیک کنید.

3- Click OK

4-در New Console Application – Step 1 of 3 نام برنامه ی جدید را در Name edit box وارد کنید.در این مورد می توانید Exercise1 را وارد کنید.

5- Click Next

6-در New Console Application Wizard – Step 2 of 3,تمام قراردها را قبول کرده و روی Next  کلیک کنید.

7-در New Console Application Wizard – Step 3 of 3,چک باکس زیر Create را تیک بزنید.

8-روی Untitled1 کلیک کرده و آن را پاک کنید و Exercise را جایگزین آن کنید.

9- Click Finish

10-در فریم محتوای پروژه یا Project Content frame روی Exercise.cpp برای آن که در فریم سمت راست نمایش داده شود,دوبار کلیک کنید.

11-برای اجرای برنامه در منوی اصلی روی Run کلیک کرده و Run Project را بزنید.

منبع: www.functionx.com