هـم سـخـن

یــا رب مـــرا نگـهدار از ایـن و آن و از یار           هــم هـم سـخـن مگردان بـا مـردمـان بدکار

چـون خـاکـیِ زمینم,درگـیر سـرزمیـنـم          انصاف بر جَبیـنـم,بـنـوشـتـه حــق نگـهـــدار

خـنـک نســـیـم باغـم,گرمـای آفــتـابــم            سرشار از اشتیاقم ,تا هستـی ام مـددکـار

رنگیـن کمان جانی,چون جان به تن نهانی         ما را چه خوش زمانی,با توست روز و شب کار

آواز ما بلند است,سخن مثال قند اسـت         تا ارزشش به چند است,من هستمش طلبکار

حجت چه می سرایی,دل از که می ربایی       روزی رســـــی بـجـایی,همـت گـذار بر کــار

شعر از :حجت عرب