بالاخره معلوم شد که باید بکشیم یا فشار بدهیم

حتما شما هم درهای فروشگاه ها را دیده اید که روی آن ها نوشته شده بکشید یا فشار بدهید.امروز ایده ای نو در طراحی در را به شما معرفی می کنیم که موجب سهولت در تشخیص این می شود که بالاخره باید بکشیم یا فشار بدهیم.

طراحی داخلی

ادامه‌ی خواندن