تعامل معماری مدرن با شلوغی شهر

اگر شما یک خانه در همسایگی شهری شلوغی داشته باشید ، جاییکه ترافیک و مردم شما را در تمام ساعات احاطه کرده باشند،حریم خصوصی و آرامش ذهنی بزرگترین دغدغه شما خواهد بود. هنوز همه ی ما شاهد افزایش زندگی در چنین خانه هایی هستیم ، خانه هایی نزدیک به جاده ها برای سهولت دسترسی و راحتی !

برای حل این مسئله استودیو معماری مریدیان ، خانه ی سی و سوم خیابان را با بالا بردن طبقه ی همکف آن  از سطح خیابان دستخوش تحول ساخته است.این فکر نه تنها حریم خصوصی خانه را بهبود بخشیده بلکه ورود سر و صدای محیط را نیز کاهش داده است و دری تازه برای خلق فضای داخلی خانه گشوده است.معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن معماری مدرن