پرسپکتیو کشسان

گروه معماری نکست یک سازه ی مجسمه ای بزرگ در فضایی عمومی طراحی کرده است که نام آن “پرسپکتیو کشسان” می باشد.این پروژه بر اساس اصول نوار موبیوس طراحی شده است.

این سازه 96 متر طول دارد و از آهنگ زنگ زده ساخته شده است که در کارنیسنلند هلند واقع شده است . یک مسیر پلکانی درون سازه طراحی شده است که بازدیدکنندگان می توانند روی سازه قدم بزنند و مسیر افقی را طی کنند تا به بلند ترین نقطه آن برسد و محیط اطراف آن را تماشا نماید.